Liên hệ

Hose Adviser Pro

Chúng tôi tận dụng những kinh nghiệm thực tế phong phú
từ các đợt kiểm tra tại nhà máy ở Nhật Bản và nước ngoài
để giải quyết mọi vấn đề về ống mềm và khớp nối

Các chuyên gia về ống mềm và khớp nối sẽ giải quyết vấn đề ngay tại chỗ

News

News

2023.10.17

Vật liệu khắc phục sự cố "Mẹo lắp đặt ống mềm trong không gian chật hẹp" Xem chi tiết tại đây

Copyright 1997- © TOYOX CO., LTD. All Rights Reserved.

HINT

Trong phần này, chúng tôi đăng tải những thông tin hữu ích cho nhà máy của bạn, gồm các đề xuất và ví dụ điển hình, v.v... để giải quyết vấn đề về đường ống (ống mềm và khớp nối) dùng trong các ngành công nghiệp, nhà máy và từng ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy đúc nhựa, v.v...

Xem chi tiết tại đây

NEWS

Liên hệ